Elektroničke komunikacijske usluge u pokretnoj mreži i oprema za korištenje tih usluga

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti komentare, prijedloge, mišljenja i sl. mogu dostaviti na adresu elektroničke pošte mobilna@sredisnjanabava.hr, zaključno do 31. listopada 2017. godine.

Nastavno na navedeno, upućuju se gospodarski subjekti posebnu pozornost obratiti na ESPD obrazac, te upute za popunjavanje istog.