Pneumatici za motorna vozila s uslugama zamjene, čuvanja i zbrinjavanja 8/2018

Sukladno odredbama članka 9. stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17) naručitelj je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvšenje ugovora objavio u EOJN RH u svrhu prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti komentare, prijedloge, mišljenja i sl. mogu dostaviti elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH zaključno do 13. lipnja 2018. godine.

Napomena: Dana 04. lipnja 2018. godine u troškovnicima od grupe 1 do 8, radni list „5. MOTOCIKLI“ došlo je do izmjene naziva stupca 11 iz „VANJSKA BUKA KOTRLJANJA (dB)" u „OKVIRNA KOLIČINA ZA DVIJE GODINE (kom).