Sklopljen okvirni sporazum

U postupku javne nabave usluga obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja sklopljen je okvirni sporazum broj 3/2020
 

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu proveo je po prvi puta otvoreni postupak javne nabave usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja za prošireni krug korisnika, točnije 537 korisnika državnog proračuna, a temeljem Odluke o davanju ovlasti Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu za provedbu postupaka središnje javne nabave za javne naručitelje koji nisu obuhvaćeni člankom 12. stavkom 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu od 4. srpnja 2019. godine.

U roku za dostavu ponuda pristiglo je pet ponuda za prvu grupu predmeta nabave - osobna vozila, te četiri ponude za drugu - grupu ostala vozila. Najpovoljniju ponudu u obje grupe podnio je ponuditelj Croatia osiguranje d.d.
Po provedenom postupku, Središnji državni ured za središnju javnu nabavu sklopio je dana 27. kolovoza 2020. godine okvirne sporazume za dvije grupe predmeta nabave s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje od jedne godine, a koji se primjenjuju od 14. listopada 2020. godine.

Korisnici na temelju okvirnih sporazuma sklapaju pojedinačne ugovore o javnoj nabavi, sukladno stvarnim potrebama i osiguranim financijskim sredstvima.

Okvirni sporazumi mogu se pronaći u kategoriji Okvirni sporazumi - Usluge osiguranja.Pisane vijesti