Sklopljen okvirni sporazum

U postupku javne nabave potrošnog materijala sklopljen je okvirni sporazum broj 4/2020

U postupku javne nabave i isporuke potrošnog materijala evidencijskog broja 4/2020 sklopljeni su okvirni sporazumi po grupama predmeta nabave kako slijedi:

Okvirni sporazum broj 4/2020-1, Grupa 1 - Papirna konfekcija 
Okvirni sporazum broj 4/2020-2, Grupa 2 - Papirna konfekcija i ostali potrošni materijal za specijalne uređaje
Okvirni sporazum broj 4/2020-3, Grupa 3 - Pribor za čišćenje i pribor za jelo i piće za jednokratnu upotrebu.
 
U roku za dostavu ponuda pristiglo je sedam ponuda za prvu grupu predmeta nabave - Papirna konfekcija, šest ponuda za drugu grupu - Papirna konfekcija i ostali potrošni materijal za specijalne uređaje, te tri ponude za treću grupu - Pribor za čišćenje i pribor za jelo i piće za jednokratnu upotrebu. Najpovoljnije ponude za sve tri grupe podnio je ponuditelj INSAKO d.o.o.
 
Po provedenom postupku, Središnji državni ured za središnju javnu nabavu sklopio je dana 1. listopada 2020. godine okvirne sporazume za sve tri grupe predmeta nabave s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje od jedne godine.
 
Okvirni sporazum broj 4/2020-1, za Grupu 1 primjenjuje se od dana potpisivanja, Okvirni sporazum broj 4/2020-2, za Grupu 2 primjenjuje se od dana 15. prosinca 2020. godine, dok se Okvirni sporazum broj 4/2020-3, za Grupu 3 primjenjuje od dana 09. studenoga 2020. godine.
 
Korisnici na temelju okvirnih sporazuma sklapaju pojedinačne ugovore o javnoj nabavi, sukladno stvarnim potrebama i osiguranim financijskim sredstvima.

Pisane vijesti