Europski okvir kompetencija za stručnjake za javnu nabavu

Profesionalizacija javne nabave.

ProcurCompEU je alat Europske komisije za potporu profesionalizaciji javne nabave. S 30 utvrđenih ključnih kompetencija ProcurCompEU služi kao zajednički referentni okvir za stručnjake za javnu nabavu u Europskoj uniji i šire. U njemu se prepoznaje i podupire javna nabava kao strateška funkcija kojom se ostvaruju javna ulaganja za održivi rast.

Paket alata i svih ostalih informacija dostupan je na internetskim stranicama: Pisane vijesti