Odluka o zelenoj nabavi u postupcima središnje javne nabave

Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku na sjednici održanoj 6. svibnja 2021. godine te je ista objavljena u Narodnim novinama broj 49/2021.

Odluka o zelenoj javnoj nabavi u postupcima središnje javne nabave obvezuje Središnji državni ured za središnju javnu nabavu na primjenu mjerila zelene javne nabave kao dio tehničke specifikacije i/ili kriterija za odabir ponuda u svim postupcima središnje javne nabave koje provodi, a u mjeri u kojoj je to u skladu s tehničkom prikladnošću, financijskim mogućnostima korisnika središnje javne nabave, širom održivošću i dovoljnom razinom tržišnog natjecanja. 


Navedena obveza prvenstveno se odnosi na nabavne kategorije: uredski materijal, potrošni materijal, računala i računalna oprema, motorna vozila i opskrba električnom energijom.

Mjerila zelene javne nabave temelje sa na zajedničkim mjerilima Europske komisije za zelenu javnu nabavu.Pisane vijesti