Kombinirano kolektivno osiguranje od posljedica nezgode

Sklopljen okvirni sporazum

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu (dalje u tekstu: Središnji državni ured) proveo je otvoreni postupak javne nabave za usluge kombiniranog kolektivnog osiguranja od posljedica nezgode, evidencijski broj 4/2022 te je sklopio s odabranim ponuditeljem HOK - OSIGURANJE d.d., Capraška ulica 6, Zagreb:

  • Okvirni sporazum broj 4/2022 za usluge kombiniranog kolektivnog osiguranja od posljedica nezgode (dalje u tekstu. Okvirni sporazum).

 
Okvirnim sporazumom utvrđuju se uvjeti za sklapanje ugovora o nabavi usluge kombiniranog kolektivnog osiguranja osoba od posljedica nezgode (u daljnjem tekstu: ugovor/ugovori o osiguranju) između odabranog ponuditelja i Ministarstva pravosuđa i uprave, kao obveznika središnje javne nabave (u daljnjem tekstu: Ugovaratelj osiguranja). Okvirni sporazum sklopljen je na dvije godine i traje do 2024. godine.
 
Na mrežnim stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave na sljedećoj poveznici: https://mpu.gov.hr/pristup-informacijama-6341/polica-osiguranja/polica-osiguranja-2022-godine/25847 nalazi se Polica osiguranja od nezgode, Protokol o prijavi štete iz osiguranja od nezgode te Hodogram prijave i obrade šteta.Pisane vijesti