Sklopljeni okvirni sporazumi za Poštanske usluge

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu sklopio je u veljači 2024. godine okvirne sporazume u postupku nabave Poštanske usluge, ev. broj 9/2023

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu sklopio je u veljači 2024. godine okvirne sporazume u postupku nabave Poštanske usluge, ev. broj 9/2023  u trajanju od 2 godine, a kojim su obuhvaćeni obveznici središnje javne nabave te javni naručitelji sukladno Odlukama Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 59/17 i 16/19).
 
Nabava poštanskih usluga podijeljena je na dvije grupe:
Grupa 1 - Pismovne i ostale pošiljke te paketi do 10 kg u unutarnjem i međunarodnom prometu
Vrijednost ovog Okvirnog sporazuma za grupu  iznosi 59.407.259,64 eura bez PDV-a, odnosno  59.686.408,15 eura s PDV-om.  
Grupa 2 - Žurni paketi i tiskanice u unutarnjem i međunarodnom prometu i ostale usluge
Vrijednost ovog Okvirnog sporazuma iznosi 1.073.677,15 eura bez PDV-a, odnosno  1.338.450,20 eura s PDV-om.  
 
U postupku ev. broj 9/2023  za poštanske usluge uvedeni su ekološki kriteriji koji  se odnose  na korištenje čistih vozila u cestovnom prijevozu, a u skladu sa Zakonom o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu (NN broj 52/21), te Pravilnikom o obvezi izvješćivanja Europskoj komisiji i minimalnim ciljevima u postupcima javne nabave vozila za cestovni prijevoz (NN broj 86/21).
Za cilj je postavljeno uvođenje obveze javnih naručitelja i ostalih obveznika Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/16 i 114/22) da na ugovore o pružanju usluga prijevoza pošiljaka cestom, usluge prijevoza paketa, usluge dostave pošte i usluge dostave paketa, u obzir uzmu energetske učinke i učinke na okoliš za  trajanja cijelog radnog vijeka vozila, uključujući potrošnju energije te emisije CO2 i emisije određenih onečišćujućih tvari radi promicanja i poticanja tržišta za čista i energetski učinkovita vozila.
Okvirni sporazumi s uputama za sklapanje pojedinačnih ugovora o nabavi nalaze se u rubrici Okvirni sporazumi - Poštanske usluge u unutarnjem i međunarodnom prometu.

Pisane vijesti