Sklopljeni okvirni sporazumi za Ispisne uređaje, tonere i potrošni materijal

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu proveo je postupak nabave koristeći za kriterij odabira ponude trošak životnog vijeka

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu sklopio je u ožujku 2024. godine okvirne sporazume u postupku nabave Ispisnih uređaja, tonera i potrošnog materijala, ev. broj 7/2023 u trajanju od 4 godine, a kojim su obuhvaćeni obveznici središnje javne nabave te zdravstvene ustanove sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 130/2022).
 
Nabava Ispisnih uređaja, tonera i potrošnog materijala podijeljena je na šest grupa, te je ukupna vrijednost sklopljenih okvirnih sporazuma bez PDV-a 2.274.239,93 eura, te 2.841.491,74 eura s PDV-om.
 
U postupku ev. broj 7/2023 korišteni su ekološki kriteriji CE, RoHS, WEEE (sukladno direktivama EU) i Energy star, dobrovoljni program energetskog označavanja uredske opreme.
 
Središnji državni ured je prvi puta kao kriterij odabira ponude umjesto standardnog troškovnika koristio alat za izračun troška životnog vijeka.

Standardnim troškovnikom, koji uključuje samo ispisni uređaj i njegovu jediničnu cijenu, ne bi bilo moguće izračunati niti vrstu niti količinu potrošnog materijala, a time ni trošak životnog vijeka.

Kao temeljni alat za izračun troška životnog vijeka korišten je EC_LCC_ImagingEquipment_Tool_final_Nov2019_2“ koji je dostupan na stranici Green Public Procurement Europske Komisije.

Ovaj alat je razvijen za izračun troška životnog vijeka za ispisne uređaje kao što su pisači, kopirni uređaji, multifunkcijski uređaji i skeneri, za uredske i osobne potrebe ili oboje, a temeljem revidiranih EU GPP kriterija za ispisne uređaje te je prilagođen postupku nabave ispisnih uređaja.
 
Elementi troška životnog vijeka su između ostalih cijena električne energije, tipična tjedna potrošnja energije, vrsta i kapacitet tonera, te vrsta i kapacitet potrošnog materijala.
 
Budući da se postupak nabave provodio za veći broj tijela koja se u svojim potrebama i eksploataciji ispisnih uređaja uvelike razlikuju, bilo je nužno aproksimirati godišnje količine ispisa za pojedini tip uređaja i to na temelju drugih postupaka nabave usluge ispisa, analize količine ispisnih uređaja u vlasništvu tijela državne uprave i mjesečnih količina ispisa preporučenih od strane proizvođača.
  
Okvirni sporazumi s uputama za sklapanje pojedinačnih ugovora o nabavi nalaze se u rubrici Okvirni sporazumi - Računala i računalna oprema.

Pisane vijesti