Usluge čišćenja prostorija - nacrt Dokumentacije za nadmetanje

Državni ured za središnju javnu nabavu objavljuje nacrt dijela Dokumentacije za nadmetanje te poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte da dostave eventualne primjedbe i prijedloge.

Državni ured za središnju javnu nabavu priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za nabavnu kategoriju „usluge čišćenja prostorija" s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje od 2 godine.
 
Temeljem članka 17. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13 i 143/13, 13/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske)  objavljujemo nacrt dijela Dokumentacije za nadmetanje te pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da do 14. srpnja  2015. godine dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: uslugeciscenja@sredisnjanabava.hr
 
Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.

 
Nacrt Dokumentacije za nadmetanje

Nacrt Troškovnika

Pisane vijesti