Obavijest o postupku javne nabave motornih vozila

Postupak javne nabave motornih vozila objavljen je 17. srpnja 2015. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Državni ured za središnju javnu nabavu objavio je postupak nabave motornih vozila za potrebe Ministarstva unutarnjih poslova i Državne uprave za zaštitu i spašavanje. Motorna vozila koja su predmet nabave nabavljaju se temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/15-07/91, URBROJ:50301-09/09-15-2 od 9. travnja 2015. godine i Zaključka Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/14-07/294, URBROJ:50301-09/09-14-2 od 23. srpnja 2014. godine.

Vozila za Ministarstvo unutarnjih poslova nabavljaju se u okviru  Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa 2011.-2020. (NN, 59/11), za potrebe prometne policije. Ukupno se nabavlja 32 motorna vozila (automobili, kombinirana vozila i motocikli). Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa financira se iz ostvarenih ostalih prihoda za posebne namjene, pri čemu su jedan od izvora prihoda i sredstva stručnih organizacija utvrđena posebnim ugovorom s Ministarstvom unutarnjih poslova.

Za potrebe Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite nabavljaju se 4 motocikla za sve vrste terena (''quad'') radi mogućnosti prijevoza opreme i sredstava od prometnice do mjesta spašavanja na nepristupačnom terenu. Financijska sredstva osigurana su u proračunu Državne uprave za zaštitu i spašavanje.
 

Pisane vijesti