Obavijest o postupku javne nabave usluge čišćenja prostorija

Postupak javne nabave usluge čišćenja prostorija objavljen je dana 20. srpnja 2015. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Državni ured za središnju javnu nabavu objavio je postupak nabave usluge čišćenja prostorija za obveznike središnje javne nabave iz članka 12. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za središnju javnu nabavu („Narodne novine“, broj 3/15), s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na dvije godine.

Predmet nabave su usluge čišćenja prostorija temeljem iskazanih potreba obveznika te je podijeljen na 20 (dvadeset) grupa na način da su grupe od 1 do 14 podijeljene po županijama dok se grupe od 15 do 20 odnose na područje Grada Zagreba i okolice i obuhvaćaju podjelu po državnim tijelima.

Procijenjena vrijednost za predmetne usluge iznosi 47.000.000,00 kuna, za sve grupe predmeta nabave, za dvogodišnje razdoblje.


Pisane vijesti