Obavijest o postupku javne nabave uredskog materijala

Postupak javne nabave uredskog materijala objavljen je dana 03. kolovoza 2015. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Državni ured za središnju javnu nabavu objavio je postupak za nabavu uredskog materijala za obveznike središnje javne nabave iz članka 12. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za središnju javnu nabavu („Narodne novine“, broj 3/15), s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na dvije godine.

U ovom postupku nabavlja se uredski materijal u 2 grupe predmeta nabave: (1) papir za ispis i kopiranje i ostala papirna konfekcija, te (2) uredski i pisaći pribor i ostali uredski materijal. Procjenjena vrijednost nabave iznosi 32.500.000,00 kuna za dvogodišnje razdoblje.

Na temelju sklopljenog okvirnog sporazuma korisnici će sklapati pojedinačne ugovore o javnoj nabavi. Količine predmeta nabave predstavljaju okvirne količine za dvogodišnje razdoblje te se korisnici ne obvezuju na realizaciju navedenih količina u cijelosti. Stvarna realizacija ovisit će o potrebama i raspoloživim financijskim sredstvima korisnika te može biti veća ili manja od okvirne količine, ali  ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost na temelju svih ugovora sklopljenih temeljem okvirnog sporazuma ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.


Pisane vijesti