Obavijest o postupku javne nabave usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži

Postupak javne nabave usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži objavljen je dana 17. kolovoza 2015. g. u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Državni ured za središnju javnu nabavu objavio je postupak javne nabave usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži (tzv. usluge mobilne telefonije), s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na dvije godine, u dvije grupe predmeta nabave, po vrsti korisnika:
  1. za 34 obveznika središnje javne nabave (Ured predsjednika RH, Hrvatski sabor, Vlada RH, uredi i stručne službe Vlade RH, ministarstva, državni uredi i državne upravne organizacije)
  2. za 527 dodatnih korisnika sukladno Odluci Vlade RH o davanju ovlasti Državnom uredu za provedbu središnje javne nabave za javne naručitelje koji nisu obuhvaćeni člankom 12. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda, od 23. travnja 2015. (sudovi, agencije, uredi državne uprave, fakulteti, sveučilišta, muzeji, nacionalni parkovi, centri za socijalnu skrb i dr.)

Na temelju sklopljenog okvirnog sporazuma korisnici će sklapati pojedinačne ugovore o javnoj nabavi. Količine predmeta nabave predstavljaju okvirne količine za dvogodišnje razdoblje i određene su na temelju prikupljanja potreba korisnika, te sukladno Odluci Vlade RH od 30. srpnja 2015. godine o racionalizaciji troškova mobilne telefonije i vozila. Stvarna realizacija ovisit će o potrebama i raspoloživim financijskim sredstvima korisnika, te može biti veća ili manja od okvirne količine, ali ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost na temelju svih ugovora sklopljenih temeljem okvirnog sporazuma ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.
 
Državni ured također napominje da je postupke nabave usluga mobilne telefonije za 34 obveznika središnje javne nabave (sadašnja A grupa predmeta nabave) proveo 2011. i 2013. godine, te su sklopljeni okvirni sporazumi na dvogodišnje razdoblje, čime su ostvarene značajne uštede.
 
Analizom dosadašnjih postupaka utvrđeno je da je 2011. godine, prije pokretanja središnje javne nabave, prosječna mjesečna potrošnja po pretplatničkom broju iznosila oko 300 kn bez PDV-a, da bi se tijekom ugovornog razdoblja 2013. - 2015. godine (temeljeno na podacima za 18 mjeseci) prosječna mjesečna potrošnja smanjila na 55 kn bez PDV-a po pretplatničkom broju, uključujući cijenu uređaja. Iako je procijenjena vrijednost za dvogodišnje razdoblje u postupku iz 2013. godine iznosila 40.000.000 kuna bez PDV-a, ukupna vrijednost zaključenog  okvirnog  sporazuma, nakon provedenog nadmetanja, iznosila je 13.147.839 kn bez PDV-a za dvogodišnje razdoblje. Iz analize realiziranih ugovora proizlazi da na usluge otpada cca. 96%, dok vrijednost uređaja ne prelazi 4% ugovorene vrijednosti.
 
Procijenjena vrijednost u novom postupku, koji osim 34 dosadašnja korisnika obuhvaća i dodatnih 527 javnih naručitelja, iznosi 47.000.000 kuna bez PDV-a za dvogodišnje razdoblje.
 
Naime, slijedom ostvarenih učinaka, a s ciljem daljnjih ušteda, smanjenja troškova i optimizacije postupaka javne nabave, sukladno Odluci Vlade RH od 23. travnja 2015. godine, postupak središnje javne nabave za usluge mobilne telefonije provodi se i za dodatnih 527 javnih naručitelja (sudovi, agencije, uredi državne uprave, fakulteti, sveučilišta, muzeji, nacionalni parkovi, centri za socijalnu skrb i dr.), koji su iskazali potrebu Državnom uredu.
 
Prosječna potrošnja za ovu dodatnu grupu korisnika procjenjuje se na cca. 200 kn bez PDV-a mjesečno, odnosno ukupno preko 50-60.000.000 kuna za dvogodišnje razdoblje. Nastavno na prethodne pokazatelje i ostvarene učinke, Državni ured smatra da u ovom slučaju postoji znatan prostor za smanjenje ukupnih troškova.
 
Cjelokupna dokumentacija dostupna je u Elektroničkom oglasniku javne nabave i internetskim stranicama Državnog ureda. Rok za dostavu elektroničkih ponuda je 23. rujna 2015. godine.


Pisane vijesti