Obavijest o postupku javne nabave motornih vozila putem operativnog leasinga

Postupak javne nabave motornih vozila putem operativnog leasinga objavljen je dana 26. kolovoza 2015. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. 

Državni ured za središnju javnu nabavu objavio je postupak nabave motornih vozila putem operativnog leasinga za obveznike središnje javne nabave.

Predmetni postupak javne nabave provodi se radi omogućavanja obavljanja djelatnosti korisnika, no uzimajući u obzir i potrebe za uštedama u Državnom proračunu.

Broj vozila koji se nabavlja putem operativnog leasinga u skladu je s Odlukom Vlade RH od 30. srpnja 2015. godine o racionalizaciji troškova mobilne telefonije i vozila i predstavlja smanjenje od 20% u odnosu na broj vozila kojima ističu ugovori o leasingu.

Državni ured za središnju javnu nabavu je prilikom pripreme postupka javne nabave vozila putem operativnog leasinga u 2015. godini, količine vozila smanjio za 20% u odnosu na broj vozila kojima ističe operativni leasing na sljedeći način:
  • ne nabavljaju se nova vozila koja se odnose na prijevoz osoba iz Odluke o uvjetima korištenja službenih osobnih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije, te načinu odobravanja službenih putovanja (Narodne novine, br. 5/2012, 128/2012 i 24/2014),
  • u odnosu na iskazane potrebe korisnika, količine osobnih vozila koje se nabavljaju smanjuju se za 50%, osim količina Ministarstva unutarnjih poslova, koje ostaju na razini iskazanih potreba, s obzirom da su količine prilikom iskazivanja potreba već smanjene u odnosu na broj ranije nabavljenih vozila kojima ističe operativni leasing,
  • gospodarska vozila se nabavljaju u količinama kako su korisnici iskazali.
Cjelokupna dokumentacija za nadmetanje dostupna je u Elektroničkom oglasniku javne nabave i internetskim stranicama Državnog ureda. Rok za dostavu elektroničkih ponuda je 6. listopada 2015. godine.

Uvažavajući rokove sukladno Zakonu o javnoj nabavi, najranija moguća isporuka vozila može se očekivati u veljači 2016. godine.

Sredstva za ovu nabavu osigurana su u državnom proračunu u okviru sredstava za redovnu djelatnost navedenih tijela. Kako će se pojedinačni ugovori potpisivati većinom na razdoblje od pet godina, potrebna sredstva planiraju se kroz više proračunskih godina. Prema podacima iz važećeg okvirnog sporazuma, godišnji izdaci u odnosu na postojeća vozila za koja tijekom 2015. godine ističe leasing smanjili bi se za više od 10.000.000 kuna.

Još jednom ističemo kako se ne radi o novom trošku i kupnji koja će povećati broj vozila kod navedenih ministarstava i državnih upravnih organizacija, već je isključivo riječ o najmu radi obnove postojećih voznih parkova, pri čemu su količine vozila smanjene za 20% u odnosu na broj vozila kojima ističe operativni leasing.
 

Pisane vijesti