Obavijest o postupku javne nabave opskrbe električnom energijom

Postupak javne nabave opskrbe električnom energijom objavljen je dana 11. rujna 2015. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.  

Državni ured za središnju javnu nabavu objavio je postupak javne nabave opskrbe električnom energijom s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na dvije godine i to za 34 obveznika središnje javne nabave (Ured predsjednika RH, Hrvatski sabor, Vlada RH, uredi i stručne službe Vlade RH, ministarstva, državni uredi i državne upravne organizacije) i za javne naručitelje koji su navedeni u Prilogu Odluke Vlade RH o davanju ovlasti Državnom uredu za provedbu središnje javne nabave za javne naručitelje koji nisu obuhvaćeni člankom 12. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda (sudovi, agencije, uredi državne uprave, fakulteti, sveučilišta, muzeji, nacionalni parkovi, centri za socijalnu skrb i dr.). Navedena Odluka Vlade RH donesena je 23. travnja 2015. godine.

Procjenjena vrijednost nabave iznosi 165.000.000,00 kuna za dvogodišnje razdoblje, a količine predmeta nabave predstavljaju okvirne količine. Korisnici će na temelju okvirnog sporazuma sklapati pojedinačne ugovore o javnoj nabavi.

Na temelju Nacionalnog akcijskog plana za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015.-2017. s pogledom do 2020. godine, koji je donesen na sjednici Vlade RH 26. kolovoza 2015. godine, kao osnovno mjerilo zelene javne nabave za električnu energiju, predviđena je nabava barem 50% električne energije iz obnovljivih izvora i/ili nabava električne energije iz visokoučinkovite kogeneracije (s tim da ponuđač treba navesti udio električne energije iz obnovljivih izvora kojom misli opskrbiti naručitelja). S time u vezi, a i radi stimuliranja proizvodnje energije iz obnovljivih izvora kako bi ona postala konkurentnija energiji dobivenoj iz konvencionalnih izvora te poticanja izgradnje novih izvora obnovljive energije i postizanja održivog razvoja, Naručitelj je odredio da električna energija koja će se isporučivati korisnicima temeljem predmetnog okvirnog sporazuma mora sadržavati minimalno 50%  električne energije iz obnovljivih izvora.

Cjelokupna dokumentacija dostupna je u Elektroničkom oglasniku javne nabave (broj objave: 2015/S 002-0030247) i internetskim stranicama Državnog ureda. Rok za dostavu elektroničkih ponuda je 21. listopada 2015. godine.
 

Pisane vijesti