Financijski dokumenti

  • Sustav unutarnjih financijskih kontrola

    • Osoba zadužena za nepravilnosti:
 


tel: 01/4599 831
e-pošta: info@nabava.gov.hr 
 
Temeljem odredbe članka 43. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine, broj 78/2015 i 102/2019) utvrđena je obveza čelnika korisnika proračuna da imenuje osobu zaduženu za nepravilnosti.

Sukladno odredbama članka 43. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, osoba zadužena za nepravilnosti:

  • zaprima prijave o nepravilnostima od zaposlenika, građana ili anonimnih prijavitelja, odnosno kada nepravilnosti nisu utvrđene tijekom nadležnog postupanja državnih institucija, koje se odnose na rad nadležnih ministarstava i drugih državnih tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojima su imenovane

  • procjenjuje osnovanost zaprimljenih prijava o nepravilnostima i predlaže način postupanja u skladu s Pravilnikom o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru (Narodne novine, broj 78/2020) te

  • priprema godišnje objedinjeno izvješće o nepravilnostima.