Izvještaji

Sukladno odredbama članka 7. stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17) nakon 01. siječnja 2018. godine Registar ugovora objavljuje se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.