Kontakt

Za sve informacije vezano za predmetnu nabavnu kategoriju možete se obratiti na uredski@nabava.gov.hr (uredski materijal) ili toneri@nabava.gov.hr (toneri i tinte)