Javni naručitelji po Odluci

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 4. srpnja 2019. godine donijela je Odluku o davanju ovlasti Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu za provedbu postupaka središnje javne nabave za javne naručitelje koji nisu obuhvaćeni člankom 12. stavkom 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu.

Navedenom Odlukom, Vlada Republike Hrvatske ovlastila je Središnji državni ured za provedbu postupaka javne nabave za sve javne naručitelje koji su proračunski korisnici.

Postupci središnje javne nabave za te naručitelje obuhvaćaju sljedeću nabavnu kategoriju:

 • usuluga obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja vozila

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 14. veljače 2019. godine donijela je Odluku o davanju ovlasti Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu za provedbu postupaka središnje javne nabave za javne naručitelje koji nisu obuhvaćeni člankom 12. stavkom 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu.

Navedenom Odlukom, Vlada Republike Hrvatske ovlastila je Središnji državni ured da u postupke javne nabave koje provodi za korisnike središnje javne nabave sukladno članku 12. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu uključi dodatne korisnike središnje javne nabave, te sklopi okvirne sporazume za:
 
 • Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje Hrvatski zavod za zapošljavanje u nabavnim kategorijama opskrba prirodnim plinom i gorivo,
 • proračunske korisnike državnog proračuna koji se nalaze na razdjelu Ministarstva zdravstva i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje u nabavnim kategorijama opskrba električnom energijom i poštanske usluge.

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 14. lipnja 2017. godine donijela je Odluku o davanju ovlasti Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu za provedbu postupaka središnje javne nabave za javne naručitelje koji nisu obuhvaćeni člankom 12. stavkom 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za središnju javnu nabavu.

Navedenom Odlukom, Vlada Republike Hrvatske ovlastila je Središnji državni ured za provedbu postupaka javne nabave za javne naručitelje koji su proračunski korisnici državnog proračuna osim proračunskih korisnika državnog proračuna koji se nalaze na razdjelu Ministarstva zdravstva, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Postupci središnje javne nabave za te naručitelje obuhvaćaju sljedeće nabavne kategorije:

 • elektroničke komunikacijske usluge u pokretnoj mreži i oprema za korištenje tih usluga (usluge mobilne telefonije)
 • opskrba električnom energijom
 • poštanske usluge

Ministarstvo financija vodi Registar "Popis proračunskih korisnika državnog proračuna" te prilažemo poveznicu na internetske stranice Ministarstva financija gdje se može otovoriti excel knjiga Popis proročunskih korisnika državnog proračuna. 


Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 26. lipnja 2016. godine donijela je Odluku o davanju ovlasti Državnom uredu za središnju javnu nabavu za provedbu postupaka središnje javne nabave za javne naručitelje koji nisu obuhvaćeni člankom 12. stavkom 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za središnju javnu nabavu.

Navedenom Odlukom, Vlada Republike Hrvatske ovlastila je Državni ured za provedbu postupaka javne nabave za sve javne naručitelje koji su proračunski korisnici.

Postupci središnje javne nabave za te naručitelje obuhvaćaju sljedeće nabavne kategorije:

 • gorivo
 • opskrba prirodnim plinom
 

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 23. travnja 2015. godine donijela je Odluku o davanju ovlasti Državnom uredu za središnju javnu nabavu za provedbu postupaka središnje javne nabave za javne naručitelje koji nisu obuhvaćeni člankom 12. stavkom 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za središnju javnu nabavu.

Navedenom Odlukom, Vlada Republike Hrvatske ovlastila je Državni ured za provedbu postupaka javne nabave i za javne naručitelje iz Priloga Odluke.

Postupci središnje javne nabave za te naručitelje obuhvaćaju sljedeće nabavne kategorije:

 • elektroničke komunikacijske usluge u pokretnoj mreži i oprema (usluge mobilne telefonije)
 • elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži i oprema (usluge fiksne telefonije)
 • poštanske usluge
 • opskrba električnom energijom