Sektor za pripremu postupaka i upravljanje nabavnim kategorijama

  • Načelnik sektora

     

 

Služba za informacijske tehnologije

  • Voditeljica službe Ankica Jagnjić

tel: 01/ 4599 847
fax: 01/ 4599 844
e-pošta: ankica.jagnjic@sredisnjanabava.hr
 

Služba za planiranje i upravljanje nabavnim kategorijama

  • Voditeljica službe Valentina Turkalj
tel: 01/ 4599 882
fax: 01/ 4599 844
e-pošta: valentina.turkalj@sredisnjanabava.hr