Sektor za pripremu postupaka i upravljanje nabavnim kategorijama

  • Načelnica sektora Valentina Turkalj

tel: 01/ 4599 882
e-pošta: valentina.turkalj@nabava.gov.hr
 

Služba za informacijske tehnologije

  • ​Voditeljica službe Ankica Jagnjić

tel: 01/4599 847
e-pošta: ankica.jagnjic@nabava.gov.hr
 

Služba za planiranje i upravljanje nabavnim kategorijama

  • Voditeljica službe Natalija Horvatin Prelčec

tel: 01/4599 846
e-pošta: natalija.horvatin-prelcec@nabava.gov.hr​