Potrošni materijal - Izvješće o prethodnom savjetovanju

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, vezano za pripremu provedbe postupka javne nabave potrošnog materijala objavljuje Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u odnosu na nacrt Dokumentacije o nabavi koja je bila objavljena u EOJN RH.

Sukladno odredbama članka 11. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17) izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju objavljeno je u EOJN RH.

Izvješće je dostupno ovdje.

Pisane vijesti