Potrošni materijal - Nacrt Dokumentacije o nabavi - 2. savjetovanje

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi naručitelj na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima stavlja Dokumentaciju o nabavi za nabavu potrošnog materijala.

Nakon provedenog prethodnog savjetovanja za provedbu postupka javne nabave potrošnog materijala (sredstva za čišćenje i održavanje i materijal za higijenske potrebe i njegu), Središnji državni ured za središnju javnu nabavu je 19. ožujka 2018. godine objavio Izvješće.
 
Budući da je Naručitelj nakon prihvaćenih primjedbi i komentara mijenjao dokumentaciju o nabavi, sukladno članku 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN, broj 101/2017), ažurirana Dokumentacija o nabavi objavljena je nanovo u EOJN RH na prethodno savjetovanje s rokom do 26. ožujka 2018. godine.

Dokumentacija se može preuzeti ovdje.
 

Pisane vijesti