Usluge čišćenja prostorija - Nacrt Dokumentacije o nabavi

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi naručitelj na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima stavlja Dokumentaciju o nabavi za nabavu usluge čišćenja prostorija.

Dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

Pisane vijesti