Uredski materijal - Nacrt Dokumentacije o nabavi - 2. savjetovanje

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi naručitelj na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima stavlja Dokumentaciju o nabavi za nabavu uredskog materijala.

Nakon provedenog prethodnog savjetovanja za provedbu postupka javne nabave uredskog materijal, Središnji državni ured za središnju javnu nabavu je 22. ožujka 2018. godine objavio Izvješće.
 
Budući da je Naručitelj nakon provedenog prvog savjetovanja mijenjao dokumentaciju o nabavi, sukladno članku 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN, broj 101/2017), ažurirana Dokumentacija o nabavi objavljena je nanovo u EOJN RH na prethodno savjetovanje s rokom do 30. ožujka 2018. godine.

Dokumentacija se može preuzeti ovdje.
 

Pisane vijesti