Objavljen postupak javne nabave

Otvoreni postupak javne nabave usluge čišćenja prostorija.

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu objavio je postupak javne nabave usluge čišćenja prostorija s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom, na razdoblje od jedne (1) godine. Nabava se provodi za obveznike središnje javne nabave.

Cjelokupni iznos procijenjene vrijednosti nabave za pet grupa predmeta nabave iznosi 1.859.000,00 kuna, a količina predmeta nabave predstavlja predviđene količine. Korisnici će na temelju okvirnog sporazuma sklapati pojedinačne ugovore o javnoj nabavi sukladno stvarnim potrebama i osiguranim financijskim sredstvima.

Tijekom pripreme postupka javne nabave provedeno je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima. U procesu izrade dokumentacije o nabavi, uvjeta i kriterija za odabir naručitelj je uvažavao socijalnu komponentu ove nabavne kategorije koja utječe na kvalitetu obavljanja usluge čišćenja i doprinosi zaštiti materijalnih prava zaposlenika gospodarskih subjekata, koji obavljaju usluge čišćenja.

Cjelokupna dokumentacija o nabavi dostupna je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (broj objave: 2018/S 0F2-0008692) i internetskim stranicama Središnjeg državnog ureda.

Rok za dostavu ponuda je 08. svibnja 2018. godine u 11:30 sati.Pisane vijesti