Sklopljen okvirni sporazum - usluge ispisa

Dana 22. ožujka 2018. godine potpisan je okvirni sporazum s odabranim ponuditeljem u grupi 3 Macromicro d.o.o. (na slici), a dana 27. ožujka 2018. godine potpisani su okvirni sporazumi za grupe 1, 2, 4 i 5 sa odabranom Zajednicom ponuditelja: King ICT d.o.o. i Oganj d.o.o.

Time je završen postupak nabave usluge najma multifunkcijskih uređaja, programa za upravljanje ispisa i usluge optimizacije ispisa za središnja tijela državne uprave - obveznike središnje javne nabave. Četiri obveznika su već korisnici okvirnih sporazuma u ovoj kategoriji temeljem pilot projekta provedenog u 2016. godini dok je dio obveznika već ranije nabavio slična rješenja za upravljanje ispisom.

Obzirom da je uspjeh uvođenja upravljanja ispisom zahtjevan organizacijski projekt, odabrani ponuditelji će uvodno održati radionice sa prezentacijom svih funkcionalnosti uređaja i programa za djelatnike korisnika iz kabineta, javne nabave i informatike.Pisane vijesti