Analiza tržišta - Pneumatici za motorna vozila s uslugama zamjene, čuvanja i zbrinjavanja

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi naručitelj provodi analizu tržišta sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u dijelu tehničkih specifikacija za ovu nabavnu kategoriju. U prethodno provedenom postupku javne nabave za ovaj predmet nabave bilo je tijekom trajanja postupka mnogo upita, primjedbi i zahtjeva za izmjenom gospodarskih subjekata u vezi tehničke specifikacije pneumatika, što je dovelo do značajnog produljenja trajanja postupka zbog većeg broja izmjena dokumentacije za nadmetanje i pomicanja roka za dostavu ponuda.
 
Zbog velikog vremenskog odmaka od prošlog postupaka javne nabave (4 godine) i s obzirom na nova tehnološka rješenja u proizvodnji pneumatika, a na temelju analize potreba korisnika središnje javne nabave, postoji vjerojatnost da su neke vrste pneumatika koje korisnici traže izašle iz proizvodnje ili iz drugog razloga nisu dobavljive na tržištu.
 
Stoga pozivamo zainteresirane gospodarske subjekte da pregledaju prijedlog popisa artikala sa tehničkim specifikacijama i dostave nam svoje primjedbe, komentare i prijedloge za upotpunjavanje, najkasnije do 27. travnja 2018. godine, na adresu elektroničke pošte gume@sredisnjanabava.hr.
 
Svoje primjedbe, komentare i prijedloge možete upisivati u tablicu koju stavljamo na raspolaganje na internetskoj stranici. Konačni troškovnici bit će strukturirani sukladno planiranim grupama predmeta nabave.
 
 
Prijedlog popisa artikala sa tehničkim specifikacijama može se preuzeti ovdje.Pisane vijesti