Popis korisnika okvirnih sporazuma

Korisnici okvirnih sporazuma za nabavu poštanskih usluga su obveznici središnje javne nabave navedeni u članku 12. stavku 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu (Narodne novine, broj 97/2020) te javni naručitelji prema Odluci Vlade Republike Hrvatske od 14. lipnja 2017. godine (Narodne novine, broj 59/17) te prema Odluci Vlade Republike Hrvatske od 14. veljače 2019. godine (Narodne novine, broj 16/19).