Objavljen postupak javne nabave

Objavljen postupak javne nabave tableta, ormarića za tablete, prijenosnih računala i projektora za Ministarstvo znanosti i obrazovanja 

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu objavio je otvoreni postupak javne nabave tableta, ormarića za tablete, prijenosnih računala i projektora za Ministarstvo znanosti i obrazovanja s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednom gospodarskim subjektom za svaku grupu predmeta nabave, na razdoblje od jedne (1) godine. Predmet nabave podijeljen je u četiri (4) grupe, prema sljedećem:
Grupa 1 – Tablet
Grupa 2 – Ormarić za tablete
Grupa 3 – Prijenosno računalo
Grupa 4 - Projektor

Cjelokupni iznos procijenjene vrijednosti nabave iznosi 149.600.000,00 kn bez PDV-a, (Grupa 1 – 124.000.000,00 kn, Grupa 2 - 6.000.000,00 kn, Grupa 3 - 4.000.000,00 kn i Grupa 4 - 15.000.000,00 kn), a količina predmeta nabave predstavlja točne količine. Korisnik će temeljem okvirnog sporazuma sklapati ugovor o javnoj nabavi robe.

Tijekom pripreme postupka javne nabave provedeno je istraživanje tržišta i prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, dokumentacija i Izvješće o savjetovanju dostupan je na ovoj poveznici.

Cjelokupna dokumentacija o nabavi dostupna je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (broj objave: 2019/S 0F2-0025873) i internetskim stranicama Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu na ovoj poveznici.
Rok za dostavu ponuda je 01. kolovoza 2019. godine u 10:30 sati.Pisane vijesti