Objavljen postupak javne nabave

Objavljen je postupak javne nabave uredskog materijala.

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu objavio je otvoreni postupak javne nabave uredskog materijala s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednom gospodarskim subjektom , na razdoblje od dvije (2) godine. Predmet nabave podijeljen je u četiri (4) grupe i to kako slijedi:
 
Grupa 1. - Papir za ispis i kopiranje A4, isporuka na palete
Grupa 2. - Papir za ispis i kopiranje i ostala papirna konfekcija
Grupa 3. - Tiskanice, kuverte i ostali papirnati uredski materijal
Grupa 4. - Uredski i pisaći pribor i ostali uredski materijal

Cjelokupni iznos procijenjene vrijednosti nabave iznosi 47.000.000,00 kn bez PDV-a, a količina predmeta nabave predstavlja predviđene (okvirne) količine za dvogodišnje razdoblje te stvarno nabavljena količina temeljem okvirnog sporazuma može biti veća ili manja od predviđene (okvirne) količine, odnosno ovisna je o potrebama i raspoloživim financijskim sredstvima korisnika.

Tijekom pripreme postupka javne nabave provedeno je istraživanje tržišta i prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Cjelokupna dokumentacija o nabavi dostupna je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (broj objave: 2019/S 0F2-0029486) i internetskim stranicama Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu na ovoj poveznici.

Rok za dostavu ponuda je 20. kolovoza 2019. godine do 10:00 sati.

Pisane vijesti