Objavljen postupak javne nabave

Objavljen je postupak javne nabave prijenosnih računala za Državni zavod za statistiku.
 

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu objavio je otvoreni postupak javne nabave prijenosnih računala za Državni zavod za statistiku  s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednom gospodarskim subjektom, na razdoblje od jedne (1) godine. Predmet nabave nije podijeljen u grupe.

 
Iznos procijenjene vrijednosti nabave jest 5.880.000,00 kn bez PDV-a, a količina predmeta nabave predstavlja predviđene (okvirne) količine za jednogodišnje razdoblje te stvarno nabavljena količina temeljem okvirnog sporazuma može biti veća ili manja od predviđene (okvirne) količine, odnosno ovisna je o potrebama i raspoloživim financijskim sredstvima korisnika.
 
Tijekom pripreme postupka javne nabave provedeno je istraživanje tržišta i prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, o čemu je objavljeno i Izvješće o prethodnom savjetovanju koje se nalazi na ovoj poveznici.
 
Cjelokupna dokumentacija o nabavi dostupna je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (broj objave: 2019/S 0F2-0032574) i internetskim stranicama Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu na ovoj poveznici.
 
Rok za dostavu ponuda je 10. rujna 2019. godine do 10:30 sati.Pisane vijesti