Objavljen postupak javne nabave

Objavljen je postupak javne nabave za opskrbu električnom energijom.

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu objavio je otvoreni postupak javne nabave opskrbe električnom energijom s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednom gospodarskim subjektom, na razdoblje od dvije (2) godine. Predmet nabave podijeljen je u tri grupe.

Iznos procijenjene vrijednosti nabave je 317.000.000,00 kn bez PDV-a, a količina predmeta nabave predstavlja predviđene (okvirne) količine za dvogodišnje razdoblje zbog prirode robe koja se nabavlja te stvarno nabavljena količina temeljem okvirnog sporazuma može biti veća ili manja od predviđene (okvirne) količine. Radi stimuliranja proizvodnje energije iz obnovljivih izvora kako bi ona postala konkurentnija energiji dobivenoj iz konvencionalnih izvora te poticanja izgradnje novih izvora obnovljive energije i postizanja održivog razvoja, Naručitelj je odredio da električna energija mora sadržavati minimalno 50% električne energije iz obnovljivih izvora.
 
Tijekom pripreme postupka javne nabave provedeno je istraživanje tržišta i prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, o čemu je objavljeno i Izvješće o prethodnom savjetovanju koje se nalazi na ovoj poveznici.
 
Cjelokupna dokumentacija o nabavi dostupna je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (broj objave: 2019/S 0F2-0033012) i internetskim stranicama Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu na ovoj poveznici.
 
Rok za dostavu ponuda je 19. rujna 2019. godine do 10:00 sati.Pisane vijesti