Objavljen postupak javne nabave

Postupak javne nabave potrošnog materijala (sredstva za čišćenje i održavanje i materijal za higijenske potrebe i njegu).

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu objavio je postupak javne nabave potrošnog materijala (sredstva za čišćenje i održavanje i materijal za higijenske potrebe i njegu) s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom, na razdoblje od dvije (2) godine.

Cjelokupna dokumentacija o nabavi dostupna je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (broj objave: 2018/S 0F2-0008006) i internetskim stranicama Središnjeg državnog ureda.

Rok za dostavu ponuda je 30. travnja 2018. godine u 10:30 sati.

Pisane vijesti