Postupci javne nabave

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Potrošni materijal

Evidencijski broj: 5/2018
Predmet: Potrošni materijal
Rok za dostavu ponuda: 15.05.2018 10:30
30.03.2018 Obavijest o nadmetanju
30.03.2018 Dokumentacija o nabavi
12.04.2018 Prvo objašnjenje i izmjena DoN
18.04.2018 Drugo objašnjenje i izmjena DoN
27.04.2018 Trece objašnjenje i izmjena DoN
27.04.2018 Obavijest o izmjeni
03.05.2018 Cetvrto objašnjenje DoN
04.05.2018 Peto objašnjenje i izmjena DoN
07.05.2018 Obavijest o izmjeni
11.05.2018 Šesto objašnjenje DoN
15.05.2018 Zapisnik o otvaranju ponuda
04.10.2018 Odluka o odabiru / poništenju
04.10.2018 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
31.05.2019 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za grupu 3
31.05.2019 Odluka o odabiru za grupu 3