Objavljen postupak javne nabave

Otvoreni postupak javne nabave licenci za korištenje Oracle-ovih softverskih proizvoda i usluga.

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu objavio je postupak javne nabave licenci za korištenje Oracle-ovih softverskih proizvoda i usluga s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s pet (5) gospodarskih subjekata, na razdoblje od tri (3) godine. Nabava se provodi za obveznike središnje javne nabave i za javne naručitelje koji su iskazali potrebe za predmetom nabave sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 14. lipnja 2017. godine.

Procijenjena vrijednosti nabave iznosi 67.000.000,00 kuna, a količina predmeta nabave predstavlja predviđene količine. Korisnici će na temelju okvirnog sporazuma sklapati pojedinačne ugovore o javnoj nabavi.

Cjelokupna dokumentacija o nabavi dostupna je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (broj objave: 2018/S 0F2-0010353) i internetskim stranicama Središnjeg državnog ureda.

Rok za dostavu ponuda je 22. svibnja 2018. godine u 10:00 sati.

Pisane vijesti