Postupci javne nabave

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Završeni postupak javne nabave!

Licence za korištenje Oracle-ovih softverskih proizvoda i usluga

Evidencijski broj: 15/2018
Predmet: Licence za korištenje Oracle-ovih softverskih proizvoda i usluga
Rok za dostavu ponuda: 22.05.2018 10:00
20.04.2018 Dokumentacija o nabavi
20.04.2018 Obavijest o nadmetanju
22.05.2018 Zapisnik o otvaranju ponuda
12.06.2018 Odluka o odabiru / poništenju
12.06.2018 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
20.07.2018 Okvirni sporazum
23.07.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja