Objavljen postupak javne nabave

Objavljen postupak javne nabave za nabavu usluga obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranje

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu objavio je postupak javne nabave Usluga obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom, na razdoblje od dvije (2) godine. Postupak se provodi za obveznike središnje javne nabave.

Cjelokupni iznos procijenjene vrijednosti nabave za 2 grupe predmeta nabave iznosi 21.500.000,00 kn, a količina predmeta nabave predstavlja predviđene količine. Korisnici će na temelju okvirnog sporazuma sklapati pojedinačne ugovore o javnoj nabavi sukladno stvarnim potrebama i osiguranim financijskim sredstvima.

Tijekom pripreme postupka javne nabave provedeno je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Cjelokupna dokumentacija o nabavi dostupna je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (broj objave: 2019/S 0F2-0023825) i internetskim stranicama Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu.

Rok za dostavu ponuda je 16. srpnja 2019. godine u 11:00 sati. 

Pisane vijesti