Postupci javne nabave

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Završeni postupak javne nabave!

Usluga obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja

Evidencijski broj: 7/2019
Predmet: Usluga obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja
Rok za dostavu ponuda: 16.07.2019 11:00
17.06.2019 Dokumentacija o nabavi
17.06.2019 Obavijest o nadmetanju
10.07.2019 Pojašnjenje i izmjena DoN
18.07.2019 Zapisnik o otvaranju ponuda
07.08.2019 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
07.08.2019 Odluka o odabiru / poništenju
09.10.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
09.10.2019 Okvirni sporazum grupa 1
09.10.2019 Okvirni sporazum grupa 2