Postupci javne nabave

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Usluga obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja

Evidencijski broj: 7/2019
Predmet: Usluga obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja
Rok za dostavu ponuda: 16.07.2019 11:00
17.06.2019 Dokumentacija o nabavi
17.06.2019 Obavijest o nadmetanju
18.07.2019 Zapisnik o otvaranju ponuda