Objavljen postupak javne nabave

Objavljen postupak javne nabave za nabavu licence za Microsofto-ov softver i usluge

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu objavio je otvoreni postupak javne nabave Licence za Microsofto-ov softver i usluge s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom, na razdoblje od tri (3) godine. Postupak se provodi za obveznike središnje javne nabave i za tijela koja nisu obveznici središnje javne nabave prema Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 25. travnja 2019. godine.

Cjelokupni iznos procijenjene vrijednosti nabave za jednu grupu predmeta nabave iznosi 181.000.000,00 kn bez PDV-a, a količina predmeta nabave predstavlja predviđene količine. Korisnici će temeljem okvirnog sporazuma sklapati pojedinačne ugovore o javnoj nabavi sukladno stvarnim potrebama i osiguranim financijskim sredstvima.

Tijekom pripreme postupka javne nabave provedeno je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Cjelokupna dokumentacija o nabavi dostupna je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (broj objave: 2019/S 0F2-0024163) i internetskim stranicama Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu.

Rok za dostavu ponuda je 16. srpnja 2019. godine u 13:30 sati.Pisane vijesti