Postupci javne nabave

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:

Licence za Microsofto-ov softver i usluge

Evidencijski broj: 8/2019
Predmet: Licence za Microsofto-ov softver i usluge
Rok za dostavu ponuda: 30.07.2019 10:30
17.06.2019 Dokumentacija o nabavi
17.06.2019 Obavijest o nadmetanju
05.07.2019 I. objašnjenje i izmjena DON
10.07.2019 II. objašnjenje i izmjena DON
10.07.2019 III. izmjena DON