Postupci javne nabave

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Završeni postupak javne nabave!

Licence za Microsofto-ov softver i usluge

Evidencijski broj: 8/2019
Predmet: Licence za Microsofto-ov softver i usluge
Rok za dostavu ponuda: 13.08.2019 13:30
17.06.2019 Dokumentacija o nabavi
17.06.2019 Obavijest o nadmetanju
05.07.2019 I. objašnjenje i izmjena DON
10.07.2019 II. objašnjenje i izmjena DON
10.07.2019 III. izmjena DON
23.07.2019 IV. Objašnjenje DON
29.07.2019 V. Objašnjenje i izmjena DoN
29.07.2019 Procišceni tekst DON
02.08.2019 VI. Objašnjenje i izmjena DON
07.08.2019 VII. Objašnjenje i izmjena DON
07.08.2019 Procišceni tekst DON sa prilozima
13.08.2019 Zapisnik o otvaranju ponuda
14.10.2019 Odluka o odabiru / poništenju
14.10.2019 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
23.12.2019 Zapisnik o ponovljenom pregledu i ocjeni ponuda
23.12.2019 Odluka o odabiru II
17.06.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja