Objavljen postupak javne nabave

Objavljen je postupak javne nabave poštanskih usluga u unutarnjem i međunarodnom prometu.

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu objavio je otvoreni postupak javne nabave poštanskih usluga u unutarnjem i međunarodnom prometu s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednom gospodarskim subjektom, na razdoblje od dvije (2) godine. Predmet nabave podijeljen je u dvije grupe.

Iznos procijenjene vrijednosti nabave je 377.700.000,00 kn bez PDV-a, a količina predmeta nabave predstavlja predviđene (okvirne) količine za dvogodišnje razdoblje zbog prirode robe koja se nabavlja te stvarno nabavljena količina temeljem okvirnog sporazuma može biti veća ili manja od predviđene (okvirne) količine. 
 
Tijekom pripreme postupka javne nabave provedeno je istraživanje tržišta i prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, o čemu je objavljeno i Izvješće o prethodnom savjetovanju koje se nalazi na ovoj poveznici.
 
Cjelokupna dokumentacija o nabavi dostupna je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (broj objave: 2019/S F21-0037953) i internetskim stranicama Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu na ovoj poveznici.
 
Rok za dostavu ponuda je 15. listopada 2019. godine do 10:00 sati.Pisane vijesti