Postupci javne nabave

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Završeni postupak javne nabave!

Poštanske usluge u unutarnjem i medunarodnom prometu

Evidencijski broj: 13/2019
Predmet: Poštanske usluge u unutarnjem i medunarodnom prometu
Rok za dostavu ponuda: 15.10.2019 10:00
25.09.2019 Dokumentacija o nabavi
27.09.2019 Obavijest o nadmetanju
15.10.2019 Zapisnik o otvaranju ponuda
31.10.2019 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
31.10.2019 Odluka o odabiru / poništenju
17.01.2020 Okvirni sporazum-grupa A
17.01.2020 Okvirni sporazum-grupa B
11.02.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja