Objavljen postupak javne nabave

Objavljen je postupak javne nabave računala i računalne opreme

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu objavio je postupak javne nabave računala i računalne opreme s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom, na razdoblje od jedne (1) godine s mogućnošću produženja za dodatnih šest (6) mjeseci. Nabava se provodi za obveznike središnje javne nabave.

Cjelokupni iznos procijenjene vrijednosti nabave za šest grupa predmeta nabave iznosi 60.127.340,00 kn, a količina predmeta nabave predstavlja predviđene (okvirne) količine. Korisnici će na temelju okvirnog sporazuma sklapati pojedinačne ugovore o javnoj nabavi sukladno stvarnim potrebama i osiguranim financijskim sredstvima.

Tijekom pripreme postupka javne nabave provedeno je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, o čemu je objavljeno i Izvješće o prethodnom savjetovanju koje se nalazi na ovoj poveznici.

Cjelokupna dokumentacija o nabavi dostupna je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (broj objave: 2020/S 0F2-0002032) i internetskim stranicama Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu.

Rok za dostavu ponuda je 18. veljače 2020. godine do 10:30 sati.Pisane vijesti