Postupci javne nabave

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Završeni postupak javne nabave!

Racunala i racunalna oprema

Evidencijski broj: 15/2019
Predmet: Racunala i racunalna oprema
Rok za dostavu ponuda: 25.02.2020 10:30
19.01.2020 Obavijest o nadmetanju
20.01.2020 Dokumentacija za nadmetanje
31.01.2020 I. Objašnjenje i izmjena DoN
31.01.2020 Dokumentacija o nabavi_verzija 2
18.02.2020 II. objašnjenje i izmjena DON
18.02.2020 III. objašnjenje i izmjena DON
18.02.2020 IV. objašnjenje i izmjena DON
25.02.2020 Zapisnik o otvaranju ponuda
31.03.2020 Odluka o odabiru / poništenju
31.03.2020 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
22.05.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja