Postupci javne nabave

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Završeni postupak javne nabave!

Licence za korištenje Microsoftovih softverskih proizvoda i usluga

Evidencijski broj: 1/2013
Predmet: Licence za korištenje Microsoftovih softverskih proizvoda i usluga
Rok za dostavu ponuda: 31.05.2013 10:00
15.02.2013 Dokumentacija za nadmetanje
15.02.2013 Poziv na nadmetanje
06.05.2013 1. Izmjena Dokumentacije za nadmetanje
15.05.2013 Objašnjenje i 2. Izmjena Dokumentacije za nadmetanje
31.05.2013 Zapisnik o otvaranju ponuda
17.06.2013 Okvirni sporazum