Izjava o pristupačnosti

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu nastoji svoje mrežne stranice i mobilnu verziju iste učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (u daljnjem tekstu Zakon o pristupačnosti)
Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu sredisnjanabava.gov.hr i njenu verziju za mobilne uređaje.

Stupanj usklađenosti ii
Mrežna stranica sredisnjanabava.gov.hr i njena mobilna verzija djelomično je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti zbog neusklađenosti ili iznimki koje su navedene u nastavku.
 
Nepristupačan sadržaj 
Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan jer

  • slike nemaju pridružen prikladni opis jer trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica unutar navedenog mrežnog sjedišta to ne podržava

  • postoji dio slika koje imaju tekstualni sadržaj, a nisu logotip

  • ne postoji zvučni zapis sadržaja.

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu radi na uklanjanju dijela nesukladnosti vezano uz slike koje imaju tekstualni sadržaj a nisu logotip. Dio nepravilnosti vezan uz opis slika nije moguće samostalno riješiti već uz suradnju održavatelja CMS-a na kojoj je mrežna stranica objavljena dok dio vezan uz zvučne zapise za sada nije u planu usklađivanja zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 5. Direktive (EU) 2016/2102(1)

Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena 16. rujna 2020. godine , prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102(1) Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu.
Obzirom da je ovo prva verzija Izjave, nema prijašnjih usklađivanja.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Središnji državni ured za središnju javnu nabavu. Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: info@sredisnjanabava.hr .

Postupak praćenja provedbe propisa
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr .


(1)  Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016., str. 1.).
(2)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2018/1523 оd 11. listopada 2018. o utvrđivanju predloška izjave o pristupačnosti u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 256, 12.10.2018., str. 103.).