Registar

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, kao naručitelj, priprema i provodi postupke nabave i sklapa okvirne sporazume za korisnike središnje javne nabave po nabavnim kategorijama temeljem Odluke o nabavnim kategorijama (Narodne novine, broj 64/2016). Temeljem sklopljenih okvirnih sporazuma, obveza vođenja registra ugovora i okvirnih sporazuma i praćenja izvršenja proizlaze iz odredaba članka 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16).

Izvršenje po okvirnim sporazumima prati se putem on-line aplikacije „Registar okvirnih sporazuma i ugovora“ te su korisnici dužni u skladu s definiranom dinamikom dostavljati izvršenje ugovora/narudžbenica sklopljenih po okvirnim sporazumima.

U cilju unapređenja praćenja izvršavanja sklopljenih okvirnih sporazuma te radi jednostavnije dostave i razmjene podataka o izvršavanju pojedinačnih ugovora od strane obveznika središnje javne nabave, izrađen je program "Registar okvirnih sporazuma i ugovora" za sve kategorije u nadležnosti Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu . 
 
 
Za pristup aplikaciji kliknite na fotografiju: