Postupci javne nabave

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Završeni postupak javne nabave!

Nabava uredskog materijala

Evidencijski broj: 8/2015
Predmet: Nabava uredskog materijala
Rok za dostavu ponuda: 24.09.2015 13:00
03.08.2015 Poziv na nadmetanje
03.08.2015 Dokumentacija za nadmetanje
03.08.2015 Troškovnici
10.08.2015 Objašnjenje i izmjene dokumentacije
27.08.2015 Objašnjenja i izmjene dokumentacije II
07.09.2015 Objašnjenje i izmjene dokumentacije III
10.09.2015 Objašnjenje dokumentacije IV
14.09.2015 Objašnjenje dokumentacije V
17.09.2015 Objašnjenje dokumentacije VI
22.10.2015 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
22.10.2015 Odluke o odabiru, grupe 1 i 2
18.02.2016 Okvirni sporazum s prilozima, grupa 1
01.03.2016 Odluka o odabiru, grupa 2
18.05.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
18.05.2016 Okvirni sporazum s prilozima, grupa 2