Postupci javne nabave

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Završeni postupak javne nabave!

Kolektivno osiguranje osoba od posljedica nesretnog slucaja

Evidencijski broj: 12/2015
Predmet: Kolektivno osiguranje osoba od posljedica nesretnog slucaja
Rok za dostavu ponuda: 17.11.2015 10:00
07.10.2015 Dokumentacija za nadmetanje
07.10.2015 Poziv na nadmetanje
09.10.2015 Prvo objašnjenje za dokumentacije za nadmetanje
21.10.2015 Drugo objašnjenje za dokumentacije za nadmetanje
12.11.2015 Trece objašnjenje za dokumentacije za nadmetanje
17.11.2015 Zapisnik o otvaranju ponuda
27.11.2015 Odluka o odabiru / poništenju
27.11.2015 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
30.12.2015 Okvirni sporazum
11.01.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja